custom แปลว่าอะไร

custom

 

custom แปลว่า กำหนดเอง เมื่อใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer) และอิเล็กทรอนิกส์แล้ว มักจะใช้กับส่วนที่เป็นโหมด หรือหมวดหมู่ เช่น บนกล้องถ่ายรูปดิจิตอล มักจะมีฟังก์ชั่นให้เราเลือกใช้งานมากมาย ในที่นี้จะยกตัวอย่างของการปรับ White Balance ซึ่งมีผลกับอุปณหภูมิสีภายในภาพ เช่น ภาพที่ออกสีส้ม ๆ จะทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่น ภาพที่ออกสีอมฟ้าจะเป็นภาพที่รู้สึกถึงความสบาย เป็นต้น ในส่วนของ White Balance นี้จะมีจะมีให้เราเลือกปรับตามสภาพแวดล้อม เช่น กลางแจ้ง ในร่ม หรือในวันที่มีเมฆมาก

 

ที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าบนตัวกล้องนั้นจะมี White Balance สำเร็จรูปให้เราเลือก แต่หากเราต้องการเลือกเอง ก็จะต้องปรับมาในส่วนของ Custom White Balance ซึ่งจะหมายถึง การเลือกปรับ White Balance ด้วยตัวเราเอง โดยเราอาจจะถ่ายภาพพื้นหลังสีขาว ในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ จากนั้นก็นำภาพนั้นมาเป็นต้นแบบเพื่อปรับ Custom White Balance เพราะฉะนั้นแล้ว Custom จะหมายถึง การกำหนดค่าต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่มีมาให้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้สิ่งที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด

 

หรือในกรณีที่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในขั้นตอนการติดตั้งนั้นจะมีการกำหนดรูปแบบของการติดตั้งให้เรา ซึ่งมักจะมีตัวเลือก Custom ให้กับเราอยู่เสมอ เช่น ต้องการติดตั้งโปรแกรมใดบ้างในชุดโปรแกรมนี้ มักจะมีตัวเลือกตามที่โปรแกรมกำหนดมา และมีตัวเลือก Custom เพื่อให้เราเลือกโปรแกรมด้วยตนเองได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เห็นว่ามีคำว่า custom ในความหมายคือ เราสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองนั่นเอง