Page Setup คืออะไร

page setup

 

Page setup คือ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ปัจจุบันคำนี้พบเห็นได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ซึ่งเป็นการกำหนดพื้นที่สำหรับพิมพ์ข้อความ โดยจะมีการเว้นระยะของขอบกระดาษตามรูปแบบที่เราต้องการ ซึ่งมักจะใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร แต่หากเราต้องการหน่วยอื่น เช่น หน่วยเป็นนิ้ว ก็สามารถเลือกได้ การตั้งค่าหน้ากระดาษนี้นอกจากการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้ว ก็จะมีผลเมื่อเราสั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ และพร้อมที่จะนำเอกสารนั้นไปใช้งานตามความต้องการ เพราะฉะนั้นการตั้งค่าหน้ากระดาษจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และหากต้องการพิมพ์เอกสารให้ราบรื่น และเสมือนจริง ก็ควรทำการตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นอันดับแรกก่อนที่จะพิมพ์ตัวอักษร หรือแทรกรูปภาพลงไปในเอกสาร ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น โดยส่วนใหญ่แล้วคำสั่ง หรือเมนู Page Setup นั้นจะอยู่ในเมนู File เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นเมนูแรกที่เราจะมองเห็นได้ง่าย

สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำ และมักมีเมนู Page Setup ให้เราเลือกใช้ก็คือโปรแกรม ชุด Microsoft Office, LibreOffice หรือแม้กระทั้ง Google Docs หรือ Google Sheet ก็มีเมนู Page Setup ให้เราได้ใช้งานกัน ซึ่งช่วยให้การสร้างเอกสารเป็นไปได้อย่างราบรื่น