ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Filezilla

การเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรมแต่ละโปรแกรมนั้น ทำให้เราสามารถเรียนรู้โปรแกรมนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น บทความนี้จึงแนะนำองค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Filezilla เพื่อให้คุณเข้าใจโปรแกรมนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

 

filezilla

                                

หลังจากที่คุณเปิดโปรแกรม Filezilla ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว จะพบองค์ประกอบ 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1.  ช่องสำหรับกรอกข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อไปยังโฮส อันประกอบด้วย โฮสต์ ใช้สำหรับพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่เราต้องการเชื่อมต่อ เช่น www.ninetechno.com  ชื่อผู้ใช้ กรอกชื่อผู้ใช้งาน ftp เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่าน ftp  พอร์ต เว้นว่างเพราะใช้ค่าพอร์ตมาตรฐาน สำหรับชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านนั้น คุณต้องสร้างขึ้นเองจาก Web Control Panel นอกจากนี้ผู้ให้บริการ Hosting บางแห่งก็จะสร้างมาให้เลย หลังจากที่เราสมัคร Hosting เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งรายละเอียดต่าง ๆ มาทาง Email

 
2.  ถัดลงมาจะเห็นบานหน้าต่างได้โดนแบ่งออกเป็น 2 ข้าง ด้านซ้ายเป็นที่ตั้งในเครื่อง นั่นหมายถึง ไฟล์ที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ด้านขวาเป็นที่ตั้งระยะไกล หรือ โฮส (พื้นที่สำหรับวางไฟล์ที่เราสมัครใช้บริการกับ Hosting)


3.  ถัดลงมาจะเห็นคำว่าชื่อไฟล์ ทั้ทางด้านซ้าย และทางด้านขวา ฝั่งซ้ายคือไฟล์ที่อยู่ในส่วนของ โฟลเดอร์ย่อยภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ฝั่งด้านขวาก็คือโฟลเดอร์ย่อยของไฟลในโฮส