ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การสร้างที่อยู่ติดต่อบน Gmail

 

จากบทความที่ผ่านมาได้กล่าวถึงรายละเอียดของที่อยู่ติดต่อใน Gmail สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงการสร้างที่อยู่ติดต่อ ซึ่งมีขั้นตอนเพียงไม่กี่ขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

เริ่มจากเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ของคุณ จากนั้นคลิกเลือก ที่อยู่ติดต่อ ตามภาพด้านล่าง

 

 

คลิกปุ่ม เพิ่มใน "ที่อยู่ติดต่อของฉัน" เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแสดงรายชื่อเป็นรายการเรียงลงมา

 

 

จากนั้นกำหนดรายละเอียดโดยการคลิกไปที่ชื่อที่ต้องการกำหนดรายละเอียด

 

  

พิมพ์รายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการ

 

 

คลิกปุ่มบันทึกทันที เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง