ติดดาวให้กับจดหมายใน Gmail

 

 

เมื่อมีปริมาณจดหมายใน gmail มากขึ้น การค้นหาจดหมายย่อมทำได้ยากขึ้นเช่นกัน Gmail มีฟังก์ชั่นที่จะช่วยให้คุณสามารถแยกแยะจดหมาย ที่มีความสำคัญออกจากจดหมายธรรมดาทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาจดหมายใน gmail ได้เร็วขึ้น สำหรับขั้นตอนการติดดาวให้กับจดหมาย และการแยกจดหมายสำคัญออกจากจดหมายทั่วไป มีวิธีการดังต่อไปนี้ เริ่มจากเข้าสู่ Gmail ด้วย Username และ Password ของคุณ จากนั้นคลิกที่กล่องจดหมาย ตามภาพด้านล่าง

 

ติดดาวให้กับจดหมายใน gmail

 

จากภาพด้านล่างจะเห็นว่าผมคลิกที่เครื่องหมายรูปดาวที่หน้า Email ไป 4 ฉบับ ซึ่งจะเห็นว่ารูปดาวดังกล่าวจะปรากฏเป็นสีเหลือง

 

ติดดาวให้กับจดหมาย gmail

 

และเมื่อเราต้องการดูเฉพาะจดหมายที่ติดดาวคุณเพียงแค่คลิกที่เมนูด้านซ้ายที่คำว่า ติดดาว คุณก็จะมองเห็นเฉพาะจดหมายที่ถูกติดดาวเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้การมองเห็นจดหมายที่ต้องการง่ายขึ้นโดยจดหมายจะยังไม่ถูกย้าย หรือลบออกไปจากกล่องจดหมายแต่อย่างใด

 

ติดดาวให้กับจดหมายใน gmail

 

สำหรับจดหมายที่มีความสำคัญก็ทำในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่สัญลักษณ์มีความแตกต่างกันเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถทำเครื่องหมายที่มีความสำคัญ และติดดาวพร้อมกันเลยก็ได้ครับ

 

ติดดาวให้กับจดหมายใน gmail

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง