ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การใช้เมนูลัดใน Gmail

 

โดยปกติแล้วหากเราต้องการลบจดหมายในกล่องจดหมายของ gmail เราจะต้องทำเครื่องหมาย หน้าจดหมายทีละฉบับ หากต้องการเลือกจดหมายทั้งหมดเพื่อลบ สามารถเลือกเมนูลัดที่ผมกำลังยกตัวอย่างได้ครับ มันจะทำการเลือกจดหมายในหน้านั้นทั้งหมดเลย หลังจากนั้นก็สามารถลบจดหมายได้หลายฉบับในครั้งเดียว และเมื่อเราไม่ต้องการลบจดหมายฉบับใด เราเพียงแค่ไปเอาเครื่องหมายที่หน้าจดหมายฉบับนั้นออก แล้วก็สั่งลบได้เลยครับ สะดวกดี นอกจากนี้ยังสามารถยกเลิกการเลือกได้โดยคลิกเมนูไม่เลือกเลย หรืออยากจะดูจดหมายที่อ่าน หรือยังไม่ได้อ่าน ติดดาวหรือไม่ติดดาว ก็ทำในลักษณะดียวกันครับ จากภาพให้คลิกที่ลูกศรสามเหลี่ยมหลังช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ด้านบนก็จะแสดงเมนูที่ต้องการออกมา

 

เมนูใน gmail เป็นที่รวมคำสั่งต่าง ๆ

 

ภาพด้านล่างคือภาพตัวอย่างของการเลือกทั้งหมดเพียงครั้งเดียว  ทั้งหมดนี้ลองนำไปยุกต์ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

 

ตัวเลือกสำหรับ gmail 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง