ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


ใช้เมนูลัดใน Gmail

 

โดยปกติแล้วหากเราต้องการลบจดหมายในกล่องจดหมายของ gmail เราจะต้องทำเครื่องหมาย หน้าจดหมายทีละฉบับ หากต้องการเลือกจดหมายทั้งหมดเพื่อลบ สามารถเลือกเมนูลัดที่ผมกำลังยกตัวอย่างได้ครับ มันจะทำการเลือกจดหมายในหน้านั้นทั้งหมดเลย หลังจากนั้นก็สามารถลบจดหมายได้หลายฉบับในครั้งเดียว และเมื่อเราไม่ต้องการลบจดหมายฉบับใด เราเพียงแค่ไปเอาเครื่องหมายที่หน้าจดหมายฉบับนั้นออก แล้วก็สั่งลบได้เลยครับ สะดวกดี นอกจากนี้ยังสามารถยกเลิกการเลือกได้โดยคลิกเมนูไม่เลือกเลย หรืออยากจะดูจดหมายที่อ่าน หรือยังไม่ได้อ่าน ติดดาวหรือไม่ติดดาว ก็ทำในลักษณะดียวกันครับ จากภาพให้คลิกที่ลูกศรสามเหลี่ยมหลังช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ด้านบนก็จะแสดงเมนูที่ต้องการออกมา

 

เมนูใน gmail เป็นที่รวมคำสั่งต่าง ๆ

 

ภาพด้านล่างคือภาพตัวอย่างของการเลือกทั้งหมดเพียงครั้งเดียว  ทั้งหมดนี้ลองนำไปยุกต์ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

 

ตัวเลือกสำหรับ gmail

 


ติดตาม Gmail App บนสมาร์ทโฟน Android คลิกที่นี่ 

กลับเมนูหลัก Gmail

บริหาร Email ด้วยโปรแกรม Thunderbird

Email Account คืออะไร

วีดีโอสอนสมัคร Gmail โดย Ninetechno.com

วิธีสมัคร Gmail ภาษาไทย

       Google Drive คืออะไร


เมนูลชัดใน gmail เป็นส่วนที่ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการบริหารจัดการ E-mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพ