ลืมรหัสผ่าน Gmail

คงไม่ดีแน่นอน หากคุณต้องการเข้าไปเช็คอีเมลล์ใน gmail แล้วต้องพบกับเหตุการณ์ตามภาพด้านล่าง นั่นคือคุณลืมรหัสผ่าน Gmail ของคุณนั่นเอง ปัญหานี้ดูจะไม่ใช่เรื่องใหญ่หากคุณใส่ใจกับการกรอกข้อมูลเมื่อครั้งที่คุณสมัคร gmail ได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ของคุณ ซึ่งในปัจจุบันนี้นอกจากที่เบอร์โทรศัพท์จะใช้กู้คืนรหัสผ่านได้แล้ว มันยังสามารถสร้างความปลอดภัยใหกับ gmail ของคุณได้อีกด้วย

 

ต่อไปนี้เป็นการรีเซ็ตรหัสผ่าน gmail แบบหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากการลืมนั้น คุณอาจจะลืมชื่ออีเมลล์ เพียงอย่างเดียว หรือลืมรหัสผ่านเพียงอย่างเดียว หรือลืมทั้งสองอย่าง การก็คืนหรือการรีเซ็ตนั้นก็จะมีความยากง่ายที่แตกต่างกันไปครับ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสำหรับคนที่ลืมรหัสผ่าน gmail เพียงอย่างเดียวครับ ซึ่งเป็นกันบ่อย เริ่มจากคลิก ความช่วยเหลือ

 

ลืมรหัสผ่าน gmail

 

คลิกเลือก ฉันไม่ทราบรหัสผ่านของฉัน จากนั้นพิมพ์ที่อยู่อีเมลล์ที่คุณลืมรหัสผ่านให้ถูกต้อง คลิกปุ่ม ดำเนินการต่อ

 

gmail กู้คืนรหัสผ่าน

 

คลิกปุ่ม ใช่ ดำเนินการต่อ

 

gmail ลืมรหัสผ่าน

 

พยายามพิมพ์รหัสผ่านครั้งล่าสุดที่จำได้ลงไป คลิกปุ่มดำเนินการต่อ

 

gmail ลืมรหัสผ่าน

 

ระบบจะส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้สมัคร Gmail  เป็นตัวเลขประมาณ 6 ตัว คลิกปุ่มดำเนินการต่อ

 

gmail ลืมรหัสผ่าน

 

เมื่อได้ SMS พิมพ์รหัสที่คุณได้รับลงในช่อง โปรดใส่รหัสที่นี่ คลิกปุ่มดำเนินการต่อ

 

gmail รหัสยืนยันที่ส่งไปยังโทรศัพท์

 

พิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่คุณต้องการ 2 ครั้งให้เหมือนกัน คลิกปุ่ม รีเซ็ตรหัสผ่าน เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ

 

ลงชื่อเข้าใช้ Gmail

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง