การเปลี่ยนขนาดของชิ้นงานใน Inkscape

  

การสร้างงานชิ้นใหม่ในโปรแกรม Inkscape นั้น จะให้ค่ามาตรฐานของานที่ถูกกำหนดโดยโปรแกรมมาจำนวนหนึ่ง หากต้องการปรับเปลี่ยนขนาดของชิ้นงาน (หลังจากได้สร้างชิ้นงานใหม่) ให้ตรงกับความต้องการสามารถทำได้โดย

 

1.  เปิดชิ้นงานที่ต้องการปรับเปลี่ยนขนาดขึ้นมา

2.  คลิกเมนู File > Document Properties

3.  ปรับขนาดตามความต้องการในส่วนของ Custom size โดยสามารถเลือก Unit ได้หลายลักษณะเช่น cm in mm px เป็นต้น จากนั้นก็ปรับค่าในส่วนของ Width และ Height โดยสามารถพิมพ์ตัวเลขที่ต้องการลงไปได้เลย

4.  เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยก็สามารถปิดหน้าต่างนี้ได้เลย เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

inkscape-011

 

นอกจากนี้ยังมีส่วนของ Border ที่เราสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการอีกด้วย เช่น

Show page border : แสดงเส้นขอบของชิ้นงาน

Border on top of drawing : แสดงเส้นขอบด้านบนของภาพวาด

Show border shadow : แสดงเงาที่เส้นขอบ

Border color : เปลี่ยนสีเส้นขอบ


กลับสู่เมนูหลัก Inkscape

Inkscape คืออะไร

การกำหนดขนาดชิ้นงาน

การเปลี่ยนขนาดของชิ้นงาน

การซูมชิ้นงาน

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้วยโปรแกรม Inkscape


Inkscape คือหนึ่งในโปรแกรมที่คุณสามารถสร้างงาน Vector ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย