ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


ติดตั้ง GhostScript

 

GhostScript เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ต้องติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ GhostScript ช่วยให้สามารถสร้างไฟล์ pdf ได้นั่นเอง บทความนี้เราจะติดตั้งโปรแกรม GhostScript เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม PDFill PDF Tools หลังจาก Download โปรแกรมมาแล้วจะได้ไฟล์ติดตั้งตามภาพด้านล่าง ดังเบิลคลิกไฟล์ดังกล่าว เพื่อเริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม

 

 

แสดงหน้าต่างสำหรับติดตั้งขึ้นมา คลิกปุ่ม Setup

 

 

คลิกปุ่ม Install รอสักครู่โปรแกรมจะถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อย