ประโยชน์ของเว็บไซต์

ปัจจุบันนี้ เว็บไซต์ (Website) มีความจำเป็นกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือนิติบุคคล ก็ตาม เนื่องจากทุกวันนี้เว็บไซต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่หน้าสำหรับแสดงข้อความ หรือรูปภาพเพียงอย่างเดียว หากแต่เว็บไซต์นั้นได้มีการพัฒนาให้ทำอะไรได้มากกว่าการแสดงข้อมูลเพียงอย่างเดียว ต่อไปนี้คือประโยชน์ของเว็บไซต์ ที่ช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมต้องมีเว็บไซต์

  • การใช้เว็บไซต์กับบุคคลนั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว จะใช้ในการนำเสนอข้อมูลของบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้เจ้าของเว็บไซต์เองอาจใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความน่าเชื่อถือ หรือแม้กระทั่งนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  • เว็บไซต์สำหรับองค์กรธุรกิจ มุ่งเน้นที่การประชาสัมพันธ์องค์กร การนำเสนอขายสินค้า เพื่อช่วยให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาให้เว็บไซต์สามารถสั่งซื้อสินค้า โดยมีระบบหน้าร้าน และหลังร้าน เพื่อช่วยในการบริหารธุรกิจได้อีกด้วย ซึ่งระบบหน้าร้านนั้นเป็นส่วนที่ใช้สื่อสารกับลูกค้า ซึ่งเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์แล้วลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้า และบริการได้อย่างสะดวก ส่วนระบบหลังร้าน เจ้าของกิจการจะใช้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของหน้าร้าน และเก็บสถิติต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง
  • เว็บไซต์ที่ให้ความรู้ เว็บไซต์ประเภทนี้มุ่งเน้นที่การเขียนบทความเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • เว็บไซต์นำเสนอข่าวสาร เราสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ซึ่งจะนำเสนอข่าวสารต่าง ๆ โดยอาจจะแบ่งหมวดหมู่ของข่าวสารด้วยก็ได้ เช่น เว็บไซต์ข่าวทั่วไป เว็บไซต์ข่าวกีฬา หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ข่าวบันเทิง ทั้งนี้บางเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่นั้นก็จะมีข่าวสารทุกหมวดหมู่ด้วยก็ได้
  • เว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็น Web Application เว็บไซต์ประเภทนี้เป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถกรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มของหน้าเว็บเพจ เพื่อใช้ประโยชน์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น การยื่นภาษีออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราในการยื่นภาษี โดยไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลาแต่อย่างใด เว็บไซต์ในลักษณะนี้ก็มีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน

และทั้งหมดนี้คือประโยชน์ของเว็บไซต์ ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเรา ๆ ประสบพบเจอกันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว