ยูสเซอร์ (User) คืออะไร

user

 

User อีกหนึ่งคำที่เรามักได้ยินกันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งหากจะเข้าใจความหมายที่ชัดเจนนั้นเราคงต้องย้อนกลับไปในยุกต์สมัยของคอมพิวเตอร์เช่นเดิม เพราะ User นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ยกตัวอย่างเช่น คนที่มีหน้าที่ซ่อมแซมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เราจะเรียกว่า IT Support  คนที่มีหน้าที่ดูแลระบบเครื่อข่ายเรียกว่า Administrator คนเขียนโปรแกรมเรียก Programmer ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กรนั้นจะถูกเรียกว่า User นั่นเอง

 

ปัจจุบันนี้ มีการขยายตัวของหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถทำได้ผ่านทาง ออนไลน์ เพราะฉะนั้นคำว่า User จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในองค์การเพียงอย่างเดียว แต่คำว่า User นั้นจะหมายถึงผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย เช่น หากคุณสมัครใช้บริการ Facebook หรือ Twitter ก็เท่ากับว่าคุณได้เป็น User หนึ่งใน Facebook หรือ Twitter ซึ่งก็หมายความว่าคุณคือบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ใช้งาน Facebook หรือ Twitter นั่นเอง

และด้วยความที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากการระบุตัวตนรายบุคคลจึงมีความสำคัญ โดยการระบุตัวตนของแต่ละบุคคลนั้นจะกำหนดให้มี User name (ชื่อผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) เพื่อให้ผู้ใช้งานแต่ละบุคคลนั้น มีความปลอดภัยในการใช้งานนั่นเอง

 

กล่าวโดยสรุปแล้ว User คือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในระยะเริ่มต้น และเริ่มพัฒนามาใช้กับบริการออนไลน์ต่าง ๆ โดยมีการสมัครสมาชิกเข้าใช้งาน และควบคุม รวมถึงดูแลความปลอดภัยด้วย User name และ Password นั่นเอง