พอร์ต (Port) คืออะไร

port

 

Port ออกเสียงว่า พอร์ต หมายถึงช่องเสียบที่ใช้สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer) เพื่อการประสานการทำงานร่วมกัน เช่น เมื่อต้องการใช้เมาส์เชื่อมต่อกับโน้ตบุค ที่ปลายของเมาส์ก็จะมีหัวสำหรับเสียบที่เรียกว่า USB สามารถเสียบเข้ากับช่องเสียบที่เรียกว่าช่องเสียบ USB เช่นกัน หรือเวลาที่เราต่อจอภาพเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็จะมีสายสัญญาณของจอภาพ เช่น สาย VGA หรือสาย HDMI เป็นต้น

 

สิ่งที่เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ Port ก็คือ Port แต่ละ Port นั้นจะมีความแตกต่างกันในแง่ของขนาด หัวเสียบ ที่ต้องเข้ากันได้ เช่น ถ้าใช้จอภาพที่รับสัญญาณด้วย Port VGA สายที่ใช้ก็ต้องเป็นสาย VGA และที่สำคัญ Port ที่คอมพิวเตอร์ก็ต้องมี Port VGA ด้วยเช่นกัน จึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้ หรือหากจอนั้นรับสัญญารด้วย HDMI สายที่ใช้ก็ต้องเป็นสาย HDMI และที่คอมพิวเตอร์ก็ต้องมี Port HDMI ด้วยเช่น

 

สำหรับ Port ของคอมพิวเตอร์ที่เรารู้จัก และเห็นกันอยู่บ่อย ๆ ได้แก่ 

  • USB Port
  • VGA Port
  • HDMI Port
  • PS2 Port
  • Serial Port
  • Pararell Port

ทั้งหมดนี้คือความหมายของ Port ที่ช่วยให้คุณเข้าใจคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น ติดตามเรื่องราวของ Computer Port คลิกที่นี่ โดยสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และรวดเร็ว จนบางครั้งอะไรที่เราเคยรู้จัก และเข้าใจก็อาจจะไม่มีให้ใช้อีกต่อไป เรียกได้ว่าก็ต้องเรียนรู้กันตลอดไปครับ ตามเทคโนโลยีให้ทัน ไม่มีที่สิ้นสุดครับ