สมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) คืออะไร

smart device

 

สมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) คืออุปกรณ์สมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย บนสมาร์ทดีไวซต์นั้นจะมีระบบปฏิบัติการ (OS) และแอพพลิเคชั่น (Application) มีความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย เรียกได้ว่าพกพาอุปกรณ์เหล่านี้เพียงเครื่องเดียว เราสามารถทำงาน และพักผ่อนไปได้พร้อม ๆ กันเลยทีเดียว สำหรับสมาร์ทดีไวซ์ที่เราคุ้นเคยกันดีได้แก่สมาร์ทโฟน (Smartphone) และแท็บเล็ต (Tablet) ซึ่งในระยะต่อมาได้มีการพัฒนาสมาร์ทวอตช์ ขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้อีกด้วย ซึ่งในอนาคตเชื่อว่าจะมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่เรียกว่าสมาร์ทดีไวซ์ขึ้นมาอีกอย่างแน่นอน

 

ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสมาร์ทดีไวซ์ ซึ่งเป็นคำที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งตามสื่อต่าง ๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ใกล้ตัวเราทุกวันอยู่แล้ว เพียงแต่เราอาจจะไม่ทราบว่าเป็นสมาร์ทดีไวซ์อย่างที่เรียกกันทุกวันนี้