Gmail คืออะไร

 

gmail คืออะไร 

 

เชื่อว่าหลายท่านคงรู้จัก Google ในฐานะที่เป็น Search Engine หรือเครื่องมือค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต แต่สิ่งที่คุณควรทราบเพิ่มเติมก็คือ Google นั้นคือเจ้าของ Gmail ซึ่งเป็นบริการฟรี Email ที่มีผู้ใช้งานเป็นอันดับนต้น ๆ ของโลก เนื่องจาก Gmail นั้นมีความปลอดภัยมาก และมีพื้นที่ให้เราใช้งานไม่น้อยจนเกินไป พื้นที่นั้นมีความสำคัญมาก เพราะมีผลในการจัดเก็บ Email เอาไว้อ่านในภายหลัง หากมีพื้นที่น้อย เราก็เก็บ Email เอาไว้ได้น้อย แต่สำหรับ Gmail แล้ว พื้นที่นั้นมีความหมายมากกว่าแค่ใช้จัดเก็บ Email เนื่องจากบริการต่าง ๆ ของ Google นั้นก็ใช้พื้นที่ของ Gmail ด้วย เช่น Google Drive หรือ Google Photo เป็นต้น

 

นอกจากนี้ Gmail ยังเป็นหัวใจสำคัญในการใช้งานมือถือระบบปฏิบัติการ Android อีกด้วย หากเราไม่มี Gmail เราก็จะไม่สามารถใช้งาน Android ได้ หากคุณเริ่มต้นเรียนรู้ และใช้งานสมาร์ทโฟนในวันนี้ คุณจะต้องรู้จัก Gmail และสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว Gmail สามารถใช้งานผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นบนคอมพิวเตอร์ หรือบนสมาร์ทโฟน แต่ถ้าหากคุณใช้ Gmail บนสมาร์ทโฟน ก็แนะนำให้ติดตั้ง Application จะสามารถใช้งานได้สะดวกกว่า

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ 

กลับเมนูหลักการใช้งาน Gmail

Email Account คืออะไร

วีดีโอสอนสมัคร Gmail โดย Ninetechno.com

       Google Drive คืออะไร

       Gmail คืออะไร

       ประโยชน์ของ Gmail

       ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail 

 

ส่งท้ายบทความ : ในปัจจุบันนี้ Gmail นั้นเป็นมากกว่าฟรี Email เพราะ Gmail เพียง Account เดียว เราสามารถใช้บริการต่าง ๆ ของ Google ได้อย่างมากมาย