keyword คืออะไร

 

keyword

 

ในอดีตนั้นคำว่า Keyword ดูจะเป็นเรื่องของการค้นข้อมูลเพียงอย่างเดียว (ในมุมมองของคนใช้งาน Internet ทั่วไป) การใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ในปัจจุบันนั้น ไม่ใช่มีแต่จำนวนผู้ค้นหาข้อมูลที่มีจำนวนมากเท่านั้น หากแต่ในปัจจุบันผู้สร้างเว็บไซต์ (Website) ก็มีมากเช่นกัน ทำให้มีเว็บไซต์เกิดขึ้นใหม่มากมาย ซึ่งเป็นที่มาของการแข่งกันทำอันดับใน Search Engine (google, bing, yahoo) ยิ่งมีเว็บไซต์มากขึ้นเท่าใด การแข่งขันก็สูงเพิ่มขึ้นเท่านั้น สิ่งสำคัญที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณทำอันดับได้ดีก็คือการเลือก Keyword ที่เหมาะสม และลงตัวนั่นเอง

 

Keyword คือ คำสำคัญ ที่บ่งบอกถึงความต้องการ หากเป็นมุมมองของคนค้นหาข้อมูล มันคือคำสั้น ๆ และมีความหมาย สำหรับมุมมองของผู้สร้างเว็บไซต์ มันก็คือคำสั้น ๆ และมีความหมายเช่นกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นผมขอยกตัวอย่างเป็น 2 กรณีดังนี้

 

กรณีแรก คุณคือคนค้นหาข้อมูล แน่นอนว่าการค้นหาข้อมูลนั้นคุณย่อมต้องการได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และมีเนื้อหาเพียงพอ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการใช้ Keyword ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด เช่น หากคุณต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับนาเกลือ คุณก็ควรจะใช้ Keyword สั้น ๆ และตรงกับสิ่งที่ต้องการค้นหามากที่สุดนั่นก็คือคำว่า นาเกลือ นั่นเอง ซึ่งจะทำให้คุณได้รายละเอียดเกี่ยวกับเกลือและการทำนาเกลือมากขึ้น

 

กรณีที่สอง คุณคือคนทำเว็บไซต์ หากคุณต้องการทำอันดับที่ดีบน Search Engine (google, bing, yahoo) คุณต้องมีความชัดเจนในการเลือก Keyword ให้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น หากเว็บไซต์ของคุณคือเว็บไซต์ประเภทท่องเที่ยว สิ่งที่คุณต้องทำคือ เลือก Keyword ที่คิดว่าคนส่วนใหญ่ที่ต้องการไปเที่ยวค้นคำนี้ เช่น ท่องเที่ยว เป็นต้น บางครั้งคุณก็จำเป็นต้องเลือกหากคำสำคัญที่ต้องการมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพราะการเลือกคำสำคัญใส่ลงในชื่อของบทความ หรือส่วนของ Title ย่อมส่งผลดีต่อการทำ SEO ได้อีกด้วย

 

เรื่องของ Keyword ที่กำลังมาแรงในทุกวันนี้ได้แก่ เว็บไซต์ตัวแทนขายภาพต่างพยายามสร้างระบบค้นหารูปภาพของตนเอง โดยมี Keyword เป็นหัวใจหลักในการค้นหา เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า Keyword จะไม่ได้อยู่บนเฉพาะ Search Engine อีกต่อไป