ลิงก์ (Link) คืออะไร

link

 

Link ออกเสียงว่า ลิงก์ เป็นอีกหนึ่งคำที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้น Link ใช้กันมากบนเว็บไซต์ (Website) และเมื่อมีการพัฒนาโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่น (Application) ต่าง ๆ ขึ้นมา ก็เริ่มมีการใช้ Link บนโปรแกรม และแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน (Smartphone) ด้วย สำหรับบนเว็บไซต์นั้น Link คือการเชื่อมโยงระหว่างหน้าเว็บเพจ ทำให้สามารถเปลี่ยนจากหน้าเว็บเพจที่กำลังใช้งานอยู่ ไปยังหน้าเว็บเพจ (Webpage) ที่ได้ทำการเชื่อมโยงได้รวดเร็วมากขึ้น โดยการคลิกเมาส์บน Link 

 

Link นั้นจะต้องอ้างอิงเส้นทาง เพื่อไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้อง หากเป็นหน้าเว็บเพจจะใช้ URL หรือที่อยู่ของหน้าเว็บเพจนั้นเป็นตัวอ้างอิง สำหรับบนโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น ก็จะใช้เส้นทางที่อยู่ของไฟล์ในการอ้างอิง ยกตัวอย่างโปรแกรม Sheet ของ Google ที่เป็นลักษณะของ Cloud Application สามารถสร้าง Link เพื่อไปยังหน้าเว็บเพจได้ และสามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน การทำงานในลักษณะนี้ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้มาก เพราะเราไม่จำเป็นต้องปิด เปิด ไฟล์บ่อย ๆ นั่นเอง

 

ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ Link ซึ่งอยากให้คุณได้ศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานนั้นรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน