URL คืออะไร

 

URL ย่อมาจาก Uniform Resource Locator ซึ่งหากคุณค้นหาใน Internet คุณจะพบกับความรู้ที่เป็นวิชาการอยู่มากมาย ส่วน URL ที่ผมกำลังจะอธิบายนี้ให้ความหมายที่เข้าใจง่าย ๆ ตามแบบฉบับ ninetechno.com ในความเป็นจริงแล้ว URL คือชื่อของ เว็บไซต์ เช่น http://www.ninetechno.com แต่มีข้อสังเกตุอยู่อย่างหนึ่งคือ ชื่อ เว็บไซต์ ที่จะเป็น URL ได้จะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนนั่นคือต้องมี http:// ด้วย ไม่ใช่แค่ใส่เฉพาะ www.ninetechno.com ลักษณะแบบนี้คือ URL

 

หากจะกล่าวเพิ่มเติมนั้น URL ไม่จำเพราะเจาะจงว่าจะต้องเป็นชื่อ เว็บไซต์ (website)เพียงอย่างเดียว การที่คุณ Upload รูปภาพ หรือไฟล์ต่าง ๆ ขึ้นไปยังโฮสติ้ง และเรียกไฟล์นั้นผ่านโปรแกรม Web browser ก็ถือว่าเป็น URL เช่นกัน เช่น ผมสร้างโฟลเดอร์ images และได้จัดเก็บไฟล์ชื่อ test.png หากผมต้องการดูรูปภาพนี้ผมสามารถเปิด โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) และพิมพ์ URL ตามนี้ http://www.ninetechno.com/images/test.png  เพียงเท่านี้ผมก็สามารถเห็นรูปภาพตามที่ต้องการได้แล้ว

 

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ URL เพิ่มเติม >>คลิกที่นี่<<


กลับเมนูหลักการออกแบบเว็บไซต์

Hosting คืออะไร

CMS คืออะไร

localhost คืออะไร

ftp คืออะไร

http คืออะไร


สรุปก็คือ URL คือเส้นทางที่บอกตำแหน่งของสิ่งที่เราต้องการ และหน้าเว็บเพจที่อยู่ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีที่อยู่ของมัน โดยที่อยู่ของไฟล์เหล่านี้ก็คือ URL นั่นเอง