wamp

สิ่งหนึ่งซึ่งควรจะมี เมื่อต้องการศึกษา หรือต้องการสร้าง website ด้วย joomla นั่นคือ wamp บทความแรก ๆ ที่ผมได้เขียนเกี่ยวกับการสร้าง website ด้วย CMS joomla ได้อธิบายเกี่ยวกับ Appserv ไปพอสมควร

 

สำหรับ wamp นั้นเป็นโปรแกรมประเภทเดียวกับ Appserv แต่มีลูกเล่นที่แตกต่างกัน สนใจความหมายของ wamp สามารถอ่านรายละเอียดได้ในบทความนี้ครับ Wamp คือการรวมเอาโปรแกรมที่มีความจำเป็นสำหรับการสร้างเว็บไซต์เข้าไว้ด้วยกันประกอบด้วย Apache  PHP  Mysql PhpMyadmin  ซึ่งโดยปกติแล้วโปรแกรมเหล่านี้จะต้องติดตั้งทีละตัว ทำให้เสียเวลา และปรับแต่งค่า Configuration ค่อนข้างยาก ที่สำคัญคือต้องมีความรู้และประสบการณ์ มิเช่นนั้นแล้วอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้จนทำให้เสียเวลาได้  เมื่อติดตั้ง wamp ซึ่งเป็นไฟล์ .exe  ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเรา สิ่งที่จะได้ประกอบด้วย โปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็น Webserver (Apache) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (MySql) และโปรแกรม PHP ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บไซต์อีกชนิดหนึ่ง สิ่งสำคัญคือต้องเลือกรุ่น หรือเวอร์ชั่นให้ตรงกับระบบปฏิบัติการนั้น ๆ ด้วยครับ

 

Download wamp : คลิกที่นี่


กลับเมนูหลักการสร้างเว็บไซต์

Hosting คืออะไร

CMS คืออะไร

localhost คืออะไร

ftp คืออะไร

http คืออะไร


ส่งท้ายบทความ : ปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่เราจะต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้มากขึ้นเพื่อช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้เร็วขึ้นนั่นเอง