เมื่อกล่าวถึง Template เรามักจะได้ยินกันอยู่เสมอ และมักจะเกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บไซต์ หรือการสร้าง บล็อกเกอร์ เป็นหลัก สำหรับ การสร้าง website ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราอาจจะเรียก Template ว่าเป็นแม่แบบก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ในการออกแบบเว็บไซต์นั้น สิ่งที่เราต้องทำนอกเหนือจากการเขียนเนื้อหาก็คือ การกำหนดรูปแบบของ website เช่น ขนาด และรูปแบบตัวอักษร สีของเว็บไซต์ การจัดวางตำแหน่งต่าง ๆ จะต้องมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้เว็บไซต์นั้นสวยงาม และมีความน่าเชื่อถือ ดูแล้วเป็นสากล

 

          

 

นอกจากนี้เมื่อเราได้ออกแบบ Template เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเก็บเอาไว้ใช้งานในครั้งต่อๆไปได้ ซึ่งช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น หรือจะนำไปแจกจ่ายให้กับคนอื่นใช้งานต่อไป หรือหากมีฝีมือทางด้านออกแบบกราฟฟิกส์ก็สามารถทำ Template ขายได้ หากเป็นเว็บไซต์โดยทั่วไปที่สร้างขึ้นเองทั้งหมด การออกแบบ Template มักจะสร้างด้วยโปรแกรมออกแบบกราฟฟิกส์ต่าง ๆ แต่สำหรับเว็บไซต์ที่สร้างด้วย CMS เราก็ไม่จำเป็นต้องสร้างเองแต่อย่างใด เนื่องจากเราสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรี Download หรือหากต้องการซื้อ Template ก็สามารถทำได้เพราะในทุกวันนี้มีเว็บไซต์ที่ออกแบบและขาย Template เป็นจำนวนมาก

 

ไม่เพียงแต่การออกแบบเว็บไซต์เท่านั้น โปรแกรมประเภทอื่น ๆ ก็สามารถมี Template ได้ เช่น โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเอกสารก็มักจะมีแม่แบบที่เตรียมเอาไว้ให้ใช้ ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการสร้างเอกสาร หรือโปรแกรมประเภทนำเสนอข้อมูล ก็มักจะมีแม่แบบ และรูปแบบให้เลือกใช้มากมายเช่นกัน เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า Template นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงการสร้างเว็บไซต์เท่านั้น

 


กลับเมนูหลักการออกแบบเว็บไซต์

Hosting คืออะไร

CMS คืออะไร

localhost คืออะไร

ftp คืออะไร

http คืออะไร


การเลือก Template มาใช้งานนั้น นอกจากจะเลือกที่มีความสวยงามแล้ว จะต้องตอบสนองความต้องการในหลาย ๆ ส่วนด้วย