Bookmark นั้นหากแปลตรงตัวแปลว่าที่คั่นหนังสือ สำหรับการใช้ Bookmark กับโปรแกรมเว็บเบราเซอร์นั้นมีหน้าที่ในการเก็บบันทึกหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่คุณชื่นชอบ และเยี่ยมชมอยู่บ่อย ๆ หรืออาจจะบันทึกเก็บเอาไว้ก่อน เพราะเนื้อหาโดนใจ แต่ยังไม่มีเวลาอ่าน เมื่อคุณมีเวลาและต้องการเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น ๆ ก็สามารถเปิดเว็บไซต์ที่เก็บบันทึกเอาไว้ได้อย่างรวดเร็ว

 

หากมีการเก็บบันทึกเว็บไซต์เป็นจำนวนมากคุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อแบ่งหมวดหมู่ของเว็บไซต์ได้อีกด้วย บนโปรแกรมเว็บเบราเซอร์นั้น สามารถบริหารจัดการ Bookmark เหมือนกับการจัดการไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น สร้างโฟลเดอร์ ลบโฟลเดอร์ การคัดลอก การย้าย Bookmark เป็นต้น  บนโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (Chrome, Firefox, IE) นั้นมีเมนูในการจัดการ Bookmark แตกต่างกัน คุณจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อทำให้คุณสามารถจัดการ Bookmark ได้นั่นเอง

 

หากคุณเคยติดตั้งโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ไม่ว่าจะเป็น Google Chrome, Mozzilla Firefox หรือ Internet Explorer (IE) มักจะมีหน้าต่างขึ้นมาถามเราในขั้นตอนหนึ่งของการติดตั้งโปรแกรมว่าต้องการนำเข้า Bookmark หรือไม่ หากเราเก็บบันทึกเว็บไซต์เอาไว้เป็นจำนวนมากก็สามารถนำเข้ารายการเว็บไซต์ต่างๆในขั้นตอนนี้ได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าโปรแกรมเว็บเบราเซอร์นั้นจะมาจากผู้พัฒนาที่แตกต่างกัน หากคุณยังไม่ต้องการนำเข้าในขณะที่ติดตั้งโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ สามารถนำเข้าได้ในภายหลัง  นอกจากนี้ คำว่า Bookmark นั้นปัจจุบันได้มีผูัพัฒนาเว็บไซต์ที่เรียกว่า Social Bookmark ขึ้นมา ตัวอย่างเช่น Pinterest ซึ่งช่วยให้เราสามารถเก็บสิ่งที่ชื่นชอบ หรือจะแบ่งปัญความรู้ รูปภาพต่าง ๆ ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

 

ประโยชน์ของ Bookmark คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 


ถูกใจ และแนะนำบทความนี้ให้กับเพื่อนของคุณ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับเมนูหลักการสร้างเว็บไซต์

Hosting คืออะไร

CMS คืออะไร

localhost คืออะไร

ftp คืออะไร

http คืออะไร


ส่งท้ายบทความ  Bookmark ช่วยให้คุณสามารถบันทึกเว็บไซต์ที่ชื่นชอบเอาไว้เยี่ยมชมในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว