ความหมายของ Homepage

 

ในทุกวันนี้เรามักได้ยินคำว่าเว็บไซต์ (Website) กันอยู่บ่อย ๆ เรียกได้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเว็บไซต์นั้นมีหลายประเภท เช่น เว็บไซต์หน่วยงานราชการ, เว็บไซต์ของบริษัท, เว็บไซต์เพื่อความบันเทิง และเว็บไซต์เพื่อการศึกษาหาความรู้ ส่วนประกอบหลัก ๆ นั้นประกอบด้วยรูปภาพ และตัวอักษร รวมกันเป็นหน้า (เหมือนกับหน้าหนังสือหน้าหนึ่งที่มีตัวอักษร ตัวเลข และรูปภาพ) ลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าเว็บเพจ ซึ่งมีได้หลายหน้า

 

สำหรับ Homepage นั้นในทุก ๆ เว็บไซต์ จะมีเพียงหน้าเดียว และจะแสดงเป็นหน้าแรกนั่นเอง การออกแบบ Homepage ที่ดีจะช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เกิดความรู้สึกดี และต้องการจะกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง การออกแบบที่ดีนั้นไม่เพียงแค่รูปร่างหน้าตาที่สวยงามเท่านั้น หากแต่ต้องสามารถใช้งานง่าย เข้าใจง่าย เช่น กดเมนูนี้แล้วไปไหน และจะกลับมาหน้าแรกได้อย่างไรเป็นต้น หรือการว่างตำแหน่งของรูปภาพ วีดีโอ ก็ควรทำให้ดูสบายตา และเข้าใจได้ง่าย ๆ  บนหน้า Homepage มักประกอบด้วยเมนูหลัก (Main menu) ซึ่งแสดงหมวดหมู่ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ง่าย นอกจากเมนูแล้ว สิ่งที่มักพบเห็นได้มากก็คือบทความที่มีการ update เช่น บทความใหม่, ข่าวใหม่, วีดีโอใหม่ ก็จะแสดงในหน้า Homepage

 

หวังว่าบทความสั้น ๆ บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ Homepage มากยิ่งขึ้นนะครับ อย่าลืมติดตามบทความดี ๆ ได้จากเว็บไซต์ของเรา ช่วยให้คุณมีความรู้คอมพิวเตอร์ที่กว้างขวาง และเกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันมากที่สุดครับ

 

ตัวอย่างหน้า Homepage ของ http://www.ninetechno.com (ในอดีต)

 

ตัวอย่าง Homepage

 ในการออกแบบเว็บไซต์นั้น หากปรับแต่งหน้าโฮมเพจได้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น