ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับไฟล์สำคัญของคุณโปรแกรม LibreOffice Calc สามารถใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์ได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ใส่รหัสผ่านเมื่อเปิดไฟล์ และใส่รหัสผ่านเมื่อต้องการแก้ไขไฟล์ สำหรับขั้นตอนในการใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์มีดังต่อไปนี้ คลิกเมนู File > Save As...

 

libreoffice calc

 

แสดงหน้าต่าง Save As ขึ้นมา คลิกเมาส์ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความ Save with password จากนั้นคลิกปุ่ม Save

 

libreoffice calc

 

พิมพ์รหัสผ่านให้เหมือนกันในช่อง Enter password to open และ Confirm password การตั้งรหัสผ่านในส่วนนี้ใช้สำหรับเปิดไฟล์ โดยเมื่อคุณเปิดไฟล์และใส่รหัสถูกต้องสามารถแก้ไข และทำงานในไฟล์นั้น ๆ ได้ทันที หากต้องการเพียงแค่นี้ก็สามารถกดปุ่ม OK ได้เลย แต่หากต้องการให้เปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ต้องกดปุ่ม More Options เพื่อตั้งรหัสผ่านเพิ่มเติม

 

libreoffice calc

 

ทำเหมือนกันคือพิมพ์รหัสผ่านในช่อง Enter password to allow editing และช่อง Confirm password รหัสผ่านชุดนี้ต้องแตกต่างจากรหัสผ่านที่ใช้สำหรับเปิดไฟล์

 

libreoffice calc


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


Libreoffice Calc สามารถสร้างเอกสารประเภทตารางงานได้อย่างดี ศึกษา Libreoffice Calc เพื่อช่วยให้คุณประหยัดมากขึ้น